Reklamy - kup / sprzedaj grzyby

Twoje ogłoszenia kupna / sprzedaży świeżych i zebranych grzybów.

Nie zapomnij podać swojej miejscowości i numeru telefonu do komunikacji.

Pożądane jest również podanie cen. Ludzie znacznie częściej reagują na reklamy ceną (lub widełkami cenowymi).

Nie zapomnij podać kosztu dostawy.